Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Vest) er en samarbeidspartner­ for tjenestene i region vest innenfor selvmordsforebygging og selvskading, flyktningehelse og tvungen migrasjon, vold og seksuelle overgrep samt kriser og psykososial beredskap.

Vi tilbyr anerkjent og oppdatert spisskompetanse til våre målgrupper:

  • Faste eller tilpassede opplæringsprogram
  • Rådgivning i enkeltsaker
  • Veiledning i gruppe
  • Møteplasser for fagutveksling
  • Nettressurser

Vår visjon: Trygge fagfolk, kloke handlinger