Denne personvernerklæringen gir informasjon om behandlingen av dine personopplysninger på nettstedet rvts.no.

Nettstedet drives av RVTS Øst, en enhet i stiftelsen Pilar. Personopplysninger som behandles i rvts.no deles ikke med de andre enhetene i stiftelsen.

Personvernerklæringen beskriver også hvilke rettigheter du har når RVTS Øst behandler dine personopplysninger gjennom rvts.no og kommunikasjon med oss. Vi har som mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet.

Behandlingsansvar og kontaktinformasjon

RVTS Øst er en av tre enheter under stiftelsen Pilar. Behandlingsansvarlig for personopplysningene RVTS Øst er stiftelsen Pilar.

For spørsmål du måtte ha om behandling av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, kan du kontakte personvernansvarlig i RVTS Øst, Randi Eggen, [email protected].

Oversikt over hvordan vi behandler personopplysninger, formålet med behandlingen og behandlingsgrunnlag

Henvendelser til RVTS Øst

Dersom du sender oss en e-post via [email protected], vil e-posten sendes via kommunikasjonstjenesten Socialboards, som leveres av det norske selskapet Socialboards AS, org. nr. 990 485 879, og informasjonen du deler vil lagres i tjenesten Socialboards.

Ved henvendelse per e-post innhenter vi navn, e-postadresse og informasjon om hva henvendelsen gjelder. Formålet med innhenting av denne informasjonen er å kunne behandle og besvare din henvendelse så effektivt og korrekt som mulig. Personopplysningene blir lagret så lenge det er nødvendig for å håndtere og å følge opp henvendelsen.

Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å kunne besvare og følge opp din henvendelse på en effektiv og hensiktsmessig måte jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

Bruk av cookies

RVTS Øst er hovedansvarlig for rvts.no. Teknisk support og drift av rvts.no utføres av vår underleverandør Awwwsome AS, org. nr. 998 498 007. Vi har inngått en databehandleravtale med Awwwsome som sikrer at dine personopplysninger håndteres på en sikker og forsvarlig måte.

Vi benytter informasjonskapsler cookies på nettstedet. Dine personopplysninger blir behandlet, herunder din brukerinformasjon, IP-adresse og grunndata i den grad dette er nødvendig for å utøve teknisk support og drift av rvts.no og lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle disse formålene.

Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å kunne levere deg nettstedet rvts.no og sørge for at nettstedet er operativt og sikkert, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

Din IP-adresse logges automatisk for en kort periode av webservere til RVTS Øst. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, nettadresse, HTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent blir logget inntil 90 dager. Deretter slettes loggen automatisk.

Innsamlingen og lagringen av disse grunndataene gjøres på grunnlag av vår berettigende interesse av å tilby nettstedet, sørge for at nettstedet er operativt og sikkert, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

Statistikk

Vi bruker Plausible Analytics på våre nettsider for å hjelpe oss med å forstå besøkstrender og effektiviteten av vår markedsføring. Vi valgte Plausible Analytics fordi det er et personvernfokusert selskap og analyseverktøyet samler ikke inn personlig identifiserbar informasjon. Istedenfor brukes anonyme aggregerte data. Se personvernerklæringen til Plausible Analytics.

Vimeo

Vi benytter Vimeo for å vise videoer på rvts.no. Det benyttes cookies ved avspilling av disse. For mer informasjon, se Vimeos cookiepolicy.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for eller så lenge oppbevaring er pålagt ved lov.

Personopplysninger som behandles med grunnlag i samtykke vil uavhengig av normal lagringstid slettes hvis du trekker ditt samtykke tilbake.

Utlevering

Vi deler ikke personopplysningene med andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller en lovbestemmelse som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Oversikt over dine rettigheter

Rett til innsyn, retting eller sletting m.m.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Videre har du rett til å kreve begrensning av behandlingen, rette innsigelse mot behandlingen og kreve at vi overfører dine personopplysninger til deg selv eller til en annen behandlingsansvarlig i et maskinlesbart format (dataportabilitet).

For å ta i bruk dine rettigheter må du benytte e-postadressen [email protected]. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke til noen som gir seg ut for å være deg.

Rett til å klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke samsvarer med det vi har beskrevet eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du sende inn en klage til oss.

Du kan også sende inn en klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om Datatilsynet på deres nettside: datatilsynet.no.

Endringer i personvernerklæringen

Hvis det skulle skje endringer av nettstedet rvts.no eller endringer i personvernregelverket, kan det medføre endringer i informasjonen som er gitt i denne personvernerklæringen. Oppdatert informasjon finnes lett tilgjengelig på rvts.no.