Å møte gode, trygge fagfolk er avgjørende for at mennesker som har det vanskelig skal få den hjelpen de trenger. RVTS Sør driver derfor kompetanseheving for hjelpere med hode og hjertet.

Vi jobber innenfor fire fagområder:

  • Traumer og traumatisk stress
  • Vold og overgrep
  • Selvmord og selvskading
  • Flyktningehelse og tvungen migrasjon.

Målgruppene for våre programmer og kurs er alle som jobber med barn, unge og voksne. Spesielt fagpersoner som arbeider med de utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, og hjelpere som arbeider med mennesker som er utsatt for påkjenninger eller mennesker i krise. Primærmålgruppen for RVTS Sør er det offentlige tjenesteapparatet.

RVTS Sør er en del av stiftelsen RBUP Øst og Sør. I tillegg samarbeider vi med flere kompetansesentre.