RVTS Øst – har spisskompetanse på følgende fagområder:

  • Vold i nære relasjoner, herunder kjønnslemlestelse, tvangsekteskap,
    og alvorlig begrensning av barn og unges frihet
  • Hjelp til traumatiserte
  • Migrasjon og migrasjonshelse
  • Radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Forebygging av selvmord og selvskading
  • Psykososial beredskap ved kriser og katastrofer

RVTS Øst dekker områdene Innlandet, Oslo og Viken. Vi bistår med fagutvikling, støtte til implementering av ny kunnskap, undervisning, veiledning og nettverksarbeid. RVTS Øst er utviklingspartner for ledere og fagfolk som arbeider med vold, traumer og selvmordsforebygging. Vi tilbyr tjenestestøtte til ledere, beslutningstakere og tjenesteutøvere og søker forpliktende samarbeid med ledelsen i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre aktuelle tjenester. Vi arrangerer også kurs og undervisning for ansatte.

RVTS Øst er en del av stiftelsen Pilar sammen med RVTS Sør.

Bilde