RVTS Nord
RVTS Sør
RVTS Øst
RVTS Vest
RVTS Midt

NORD NORD NORD MIDT VEST OST SOR
Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk.

Hovedmålet er å fremme helse og livskvalitet hos de berørte.

Vi bidrar til kompetanseheving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer.

Det er et RVTS i hver region som har fagteam innen:
  • vold og seksuelle overgrep
  • selvmordsforebygging
  • flyktninghelse og migrasjon
  • traumer

Våre samarbeidspartnere

NKVTS
NAKMI
VIVAT
NSSF